The Emerald 68

Dự án The Emerald 68 Bình Dương

Phối cảnh dự án The Emerald 68 tại Vĩnh Phú 16, TP Thuận An, Bình Dương

Dự án căn hộ The Emerald 68 tại đường Vĩnh Phú 16, TP Thuận An, Bình Dương chủ đầu tư Lê Phong